09/07 2020

Budynek OSP Sułków z dofinansowaniem WFOŚiGW

Logo_WFOSIGWGmina Krasocin otrzymała z WFOŚiGW w Kielcach dotację w kwocie 22,5 tys. zł na I etap termomodernizacji budynku OSP Sułków.
Zadanie będzie polegało na ociepleniu stropu budynku (ok. 500m2). Całościowe koszty szacowane są na 39500zł. Dotacja jest możliwa dzięki uruchomieniu Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalności ochotniczych straży pożarnych”.