Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 1 Marzec 2021    |    Imieniny obchodzą: Antonina, Antoni, Albin

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.png

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129) zwołuję XXVI. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 17 września 2020 r. (czwartek) o godz. 15.00 na sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, ul. Floriańska 1.

Proponowany porządek sesji:   
1. Otwarcie obrad XXVI. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Oficjalne powitanie rodziny z Kazachstanu, przyjętej w ramach procedury repatriacyjnej.
4. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasocin położonej w obrębie ewidencyjnym  Chotów;
2) utworzenia Żłobka Gminnego „Wesoły wiatraczek” w Krasocinie oraz nadania mu statutu;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2020–2030;
4) zmian w budżecie gminy na 2020 r.
6. Wolne wnioski.
7. Informacje i komunikaty.
8. Zamknięcie obrad XXVI. sesji Rady Gminy Krasocin.


Przewodniczący Rady Gminy Krasocin
Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00