Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 3 Grudzień 2020    |    Imieniny obchodzą: Franciszek, Hilary, Ksawery

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Na podstawie art. 51 ust.1 pkt 3. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 293) oraz art. 49 i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r.. poz. 256) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, Zakład Linii Kolejowych w Kielcach. ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, reprezentowane przez pełnomocnika z dnia 14.08.2020r., w dniu 02.11.2020r. zostało wydana decyzja Nr XXXVI/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na: rozbiórce istniejących i budowie dwóch nowych wiaduktów kolejowych na torach nr 1 i nr 2 linii nr 61 Kielce - Fosowskie w km 31,080 oraz budowie 1 wiaduktu na torze bocznicowym Lhoist Bukowa nr 105 w km 31,080. Inwestycja planowana na działce nr ewid. 419/2, obręb ewid. 0018 Skorków, jednostka ewid. 261302_2 Krasocin - stanowiącej teren zamknięty PKP.

OBWIESZCZENIE_ZNAK_IR.II.746.44.2020.pdf

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00