Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 3 Grudzień 2020    |    Imieniny obchodzą: Franciszek, Hilary, Ksawery

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach na podstawie art. 28 ust. 3 w związku ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm), a także na podstawie § 2 pkt 3 w związku z § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r., Nr 34, poz. 186, z późn. zm.), zawiadamia o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041 (Dz. Urz. Woj. Święt., poz. 1478, z późn. zm.), w związku z czym informuje się zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natury 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041 o możliwości składania uwag i wniosków do przygotowywanego projektu zarządzenia.

OBWIESZCZENIE_WPN-III.6320.9.2020.MM.pdf

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00