Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 22 Styczeń 2021    |    Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Gmina Krasocin ogłasza nabór dzieci do Żłobka Gminnego „Wesoły Wiatraczek".

Zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców do składania „Karty Zgłoszenia Dziecka". Otwarcie placówki planowane jest 1 marca 2021 r. z możliwością przesunięcia terminu do 1 miesiąca, tj. 1 kwietnia. Dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać pobierając na stronie internetowej: www.krasocin.com.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin.

OGŁOSZENIE

O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTUpn. „Utworzenie publicznego żłobka w Krasocinie”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Gmina Krasocin ogłasza nabór dzieci do Żłobka Gminnego „Wesoły Wiatraczek”. Zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców do pobrania „Karty zgłoszenia Dziecka” dostępnej na stronie internetowej www.krasocin.com.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin.
„Kartę zgłoszenia dziecka” należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:
Rekrutacja dzieci do Żłobka Gminnego „Wesoły Wiatraczek” 
w terminie od 18.12.2020 r. do 22.01.2021 r. w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin.

O kolejności przyjęcia będą decydować następujące kryteria:
1. Oboje rodziców lub jeden rodzic kandydata chce podjąć zatrudnienie.
2. Oboje rodziców lub jeden rodzic kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (zaświadczenie o zatrudnieniu/ prowadzeniu działalności gospodarczej/ kształceniu w systemie dziennym).
3. Rodziny, w których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wobec dziecka lub któregoś z rodziców lub rodzeństwa (kopia orzeczenia o niepełnosprawności).
4. Dziecko umieszczone w rodzinach zastępczych (oświadczenie o pobycie dziecka w rodzinie zastępczej).
5. Dziecko z rodziny wielodzietnej w rozumieniu art.3 pkt 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (oświadczenie o liczbie wychowywanych dzieci).
6. Dzieci osób przebywających na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim, opiekujące się dzieckiem w wieku 0-1 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie powiatu włoszczowskiego.
Dofinansowanie projektu z UE: 1538262,52 zł

 

Do pobrania: 

Ogłoszenie.pdf

Karta zgłoszenia dziecka.pdf

Regulamin rekrutacji.pdf

Zarządzenie nr 2.pdf

Zarządzenie nr 3.pdf

 

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00