31/12 2020

Podziękowanie

podziekowanieDyrektorowi Zespołu Szkół nr. 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie  Markowi Ledwochowi oraz dydaktykom placówki Pani Anecie Wilk i Renacie Kaczmarskiej serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość i pomoc w pozyskaniu materiałów edukacyjnych. Książki trafiły do Olima Sokołowskiego młodego repatrianta spędzającego okres ferii świąteczno-noworocznych na terenie naszej gminy.