04/01 2021

Kanał tłoczny wykonany

b_150_100_16777215_00_images_stories_2021_ART_1_Resized_20200806_090633.jpegW grudniu 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył budowę rurociągu tłocznego, którym będą przepompowywane ścieki z miejscowości Borowiec na oczyszczalnię ścieków w Krasocinie. Rurociąg został wykonany z rur PE100 o średnicy 90 mm, a jego długość wyniosła 1800 mb. Ze względu na trudne warunki terenowe (duża ilość przepustów, wysoki poziom wód gruntowych) 713 mb zostało wykonane metodą przewiertu sterowanego.

Zadanie obejmowało także włączenie rurociągu do istniejącej na oczyszczalni ścieków w Krasocinie studzienki rozprężnej. Na rurociągu zainstalowano 6 betonowych studni rewizyjnych, oraz jeden zawór odpowietrzający. Koszt budowy wyniósł 417,7 tys. zł. 

galeria galeria