Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 22 Styczeń 2021    |    Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Budowa Gminnego Żłobka „Wesoły Wiatraczek” zakończona

b_150_100_16777215_00_images_stories_2021_ART_3_n_1.jpg11 stycznia odbył się odbiór końcowy zadania pn. Budowa gminnego żłobka w msc. Krasocin. Roboty budowlane zrealizowane zostały w okresie od marca do grudnia 2020r. Ze względu na pandemię jak występuje, nastąpiły opóźnienia w odbiorach technicznych UDT a tym samym w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. 04 stycznia 2021r. Powiatowny Inspektor Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie wydał takie pozwolenie i można było rozpisać odbiór końcowy zadania.

Generalnym wykonawcą robót była firma Usługi Instalacyjno Budowlane "KOMPENS" Ignacy Majewski, ul. Łazy 31, 25-677 Kielce. Nadzór inwestorski pełniła firma MDinwest Dorota Łakomiec, ul. 1 – ego Maja 191, 25-655 Kielce w osobie p. Mirosława Łakomca. Wartość zrealizowanych robót wyniosła 4 284 349,79 zł brutto (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy). W ramach odrębnych umów wykonano przyłącze c.o. do budynku wielorodzinnego, część przyłącza w kierunku Ośrodka Zdrowia oraz zadaszenie nad schodami do kotłowni. Wartość tych robót wyniosła 283 708,18 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiem złotych, osiemnaście groszy).

Parametry techniczne:
- powierzchnia zabudowy - 401,42 m2
- powierzchnia użytkowa razem - 826,92 m2 w tym:
piwnica - 280,50 m2
parter - 327,07 m2
piętro - 219,35 m2
- kubatura budynku - 3780,15 m3.

Budowa żłobka jest współfinansowana z programu rządowego „Maluch +” 2020 w kwocie 1 254 000,00 zł.

 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA   

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00