08/02 2021

OGŁOSZENIE

b_150_100_16777215_00_images_stories_2021_music-3090204_640_pixabay.jpgWójt Gminy Krasocin ogłasza otwarty konkurs ofert realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.OGŁOSZENIE.pdf

Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego.docx
Wzór oferty realizacji zadania publicznego.docx
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.docx