Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 13 Maj 2021    |    Imieniny obchodzą: Gloria, Robert, Serwacy

Kwalifikacja Wojskowa w 2021 roku

Herb GminyWójt Gminy Krasocin informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 31/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego, kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na terenie Gminy Krasocin przeprowadzona zostanie od dnia 8 czerwca do dnia 9 czerwca 2021 r.

Powiatowa Komisja Lekarska we Włoszczowie badająca osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Krasocin będzie miała siedzibę w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie mieszczącym się przy ulicy Koniecpolskiej 42, 29-100 Włoszczowa.

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej obejmuje mężczyzn urodzonych w 2002 roku, mężczyzn urodzonych w latach 1997 – 2001, którzy do tej pory nie dopełnili obowiązku zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej oraz kobiet urodzonych w latach 1997 – 2002 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się także osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służy wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej winny zabrać ze sobą:
1) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
2) posiadaną dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji);
3) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia;
4) pobieranie nauki.
W związku z pandemią COVID-19 każda z osób wstawiających się na kwalifikację wojskową zobowiązana jest przyjść z własnym długopisem oraz w maseczce zasłaniającej nos i usta.
Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana do zawiadomienia o tym fakcie organu wzywającego najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podania przyczyn, które nie pozwalają na stawienie się w tym terminie. Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
W razie wątpliwości w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, prosimy o kontakt: Urząd Gminy w Krasocinie, Referat Spraw Obywatelskich, tel. 41 388 29 05.

Obwieszczenie.pdf

 

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00