09/07 2021

OGŁOSZENIE

b_150_100_16777215_00_images_stories_2021_ZD_1.jpgZakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie zawiadamia mieszkańców Woli Świdzińskiej oraz Oleszna (ul. Spacerowa, Północna Podgórska, Zielone Wzgórze Św. Wojciecha), że od dnia 12.07.2021r. należy przyłączać budynki do wykonanej sieci kanalizacyjnej. Domową instalację kanalizacyjną należy wpinać bezpośrednio do studzienek przyłączeniowych.

Nie wolno wykonywać podłączenia zbiorników na nieczystości ciekłe (szamba) do studzienek przyłączeniowych.

Przed przystąpieniem do prac wykonawczych przyłącza należy uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Krasocinie (nr tel. 41 39-17-382) termin rozpoczęcia robót oraz termin ich zakończenia w celu dokonania odbioru wykonanego przyłącza.

Dariusz Sobczyk
Kierownik ZGK w Krasocinie