14/07 2021

Świętokrzyski Anioł Dobroci

anioł dobrociZarząd Województwa Świętokrzyskiego ustanowił nagrodę "Świętokrzyski Anioł Dobroci", która stanowi wyraz szacunku i uznania za trud pracy i zaangażowanie pracowników instytucji oraz organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej. Nagroda ta ma na celu uhonorowanie, wyróżnienie oraz promocję instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, a także osób fizycznych szczególnie zaangażowanych w pomoc na rzecz rodzin oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Do nagrody można zgłaszać różne inicjatywy, projekty, działania itp. w dwóch kategoriach:
• Indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem oraz poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji,
• Grupowej – jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą realizującą innowacyjne działania.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 1 września 2021 r.
Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Nagrody zostały zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - https://www.swietokrzyskie.pro/category/urzad-marszalkowski/departamenty/regionalny-osrodek-polityki-spolecznej/swietokrzyski-aniol-dobroci-regionalny-osrodek-polityki-spolecznej/