16/07 2021

Ogłoszenie

ogłoszenie ZGKZakład gospodarki komunalnej w Krasocinie zawiadamia mieszkańców Borowca , że od dnia 15.07.2021r. należy przyłączać budynki do wykonanej sieci kanalizacyjnej.
Domową instalację kanalizacyjną należy wpinać bezpośrednio do studzienek przyłączeniowych.
Nie wolno wykonywać podłączenia zbiorników na nieczystości ciekłe (szamba) do studzienek przyłączeniowych.
Przed przystąpieniem do prac wykonawczych przyłącza należy uzgodnić z zakładem gospodarki komunalnej w Krasocinie (nr tel. 41 39-17-382) termin rozpoczęcia robót oraz termin ich zakończenia w celu dokonania odbioru wykonanego przyłącza.

Dariusz Sobczyk
Kierownik ZGK w Krasocinie