19/07 2021

„Rolniku włącz myślenie”! Akcja profilaktyczna policjantów i KRUS-u

Przygotowany i opracowany spot przez Wydział Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego dotyczy zachowania bezpieczeństwa rolników i ich rodzin w czasie intensywnych prac polowych oraz wskazania najczęstszych przyczyn wypadków jakim ulegają rolnicy. Przestawione w spocie sceny prezentują najczęstsze zagrożenia wypadkowe występujące o tej porze roku w gospodarstwach rolnych. Spot ma na celu wzbudzić emocje u oglądającego i wywoływać u niego obawę o własne życie w przypadku wykonywania podobnych czynności.

Zdarzenia prezentowane w spocie mają zwróć uwagę przede wszystkim na konsekwencje wynikające z niewłaściwych zachowań podczas wykonywania codziennych czynności w gospodarstwie rolnym.

„Rolniku włącz myślenie”! Akcja profilaktyczna policjantów i KRUS-u - Radio eM Kielce