29/07 2021

Zamknięcie całkowite odcinka drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków w związku z wykonywanymi pracami w obrębie przebudowywanych trzech wiaduktów kolejowych

PBW Inżynieria Jacek Garbacz, Wykonawca zadania pn. „Przebudowa trzech wiaduktów kolejowych znajdujących się w km 31,080 tor nr 1 i tor nr 2 oraz tor bocznicowy LHOIST Bukowa na linii nr 61 Kielce – Fosowskie na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach” realizowanego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zgodnie z §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) zawiadamia o planowanym na dzień 30.07.2021 r. terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu (zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu poz. 716 z dnia 22.07.2021 r. pismo znak KTD.7120.21.2021.KN).