30/07 2021

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązkowe deklaracje od 1 lipca

Szanowni mieszkańcy od 1 lipca 2021 roku każdy obywatel lub zarządca budynku jest  zobowiązany złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca budynku ma na to 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można złożyć:

UWAGA!!!

Aby prawidłowo wypełnić deklaracje dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, należy sprawdzić klasę swojego kotła.