21/08 2008

Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

b_150_100_16777215_00_images_stories_kopia_bmc.jpg
Na podobne wydarzenie przyjdzie nam czekać znów wiele lat. Po wielu tygodniowych przygotowaniach i przeżytych rekolekcjach przyjeliśmy 18 sierpnia 2008 roku w naszej parafii Matkę Bożą w postaci kopii Jasnogórskiego Obrazu.
Wśród licznych zebranych parafian śpiewających Apel Jasnogórski powitano Obraz Matki Boskiej, po czym procesją  przeniesiono Go do kościoła.  W oknach domów migotały zapalone świece, wystawiono obrazy i kwiaty, śpiewano piękne pieśni.

Nawiedzenie Matki Bożej w kopii Jej cudownego Obrazu Jasnogórskiego zostało zapoczątkowane w roku 1957, z inspiracji ówczesnego prymasa Polski – kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ramach obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski zainicjowano tym wydarzeniem duchowe odrodzenie narodu przeżywającego marazm z powodu zniewolenia komunizmem. Peregrynacja Matki Bożej w kopii Obrazu z Jasnej Góry pozostawała również w ścisłym związku z głęboko zakorzenionym kultem Maryjnym na polskiej ziemi. Zgodnie z ogólnie przyjętym przeświadczeniem wśród wierzących, najprostszą i niezawodną drogę do Jezusa wskazuje Maryja, stąd jej Nawiedzenie miało doprowadzić do ponownego odnalezienia Boga przez Polaków i nawrócenia ich do życia chrześcijańskiego. (Źródło: www.kielce.opoka.org.pl)

Galeria