Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 19 Wrzesień 2021    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, January

Zaproszenie na świadczenie wybranych usług integracji społecznej

b_150_100_16777215_00_images_stories_znaczek_programu.JPG

Wójt Gminy Krasocin (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie  wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy.

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 223 poz. 1665) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Opis zamawianych usług – wynikający z zapisów zatwierdzonego Planu Działania:

"Usługi dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”

Usługi tego rodzaju winny polegać na :

  • organizacji porad specjalistycznych (psycholog, prawnik ect.)
  • organizowaniu punktów zbiórki i przekazywaniu używanej odzieży ,sprzęt AGD i mebli.
  • działaniach informacyjnych typu telefon zaufania .

Termin wykonania zamówienia: od 20 września 2008 do 15 grudnia 2008 r.

Więcej na ten temat w załączniku:

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Deklaracja dostępności