Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 19 Wrzesień 2021    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, January

Ankieta - mapa zasięgu dostępu do szerokopasmowego internetu i usługi powszechnej

b_150_100_16777215_00_images_stories_web_links.jpgW celu identyfikacji obszarów, na których nie jest świadczona usługa powszechna (dostęp do telefonii stacjonarnej) lub dostęp do szerokopasmowego internetu poprzez łącze stałe, a użytkownicy tam mieszkający wyrażają jednocześnie chęć korzystania z tego rodzaju usług, Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował na swojej stronie www.uke.gov.pl ankiety do zgłaszania przez konsumentów informacji o zapotrzebowaniu na świadczenie tego typu usług.

Przekazane informacje w tej kwestii będą stanowiły bardzo ważny element rozpoznania zagadnienia - przyczynią się bowiem do pełniejszego uzyskania obrazu obecnego poziomu zasięgu stacjonarnego Internetu szerokopasmowego i usługi powszechnej, jak również faktycznego zapotrzebowania na tego rodzaju usługi. W efekcie uzyskania informacji i ich odpowiedniego zagregowania zdobędziemy, a także udostępnimy operatorom (również lokalnym) oraz zainteresowanym organom samorządu terytorialnego, wiedzę o miejscach skoncentrowanego popytu na usługi telekomunikacyjne, które to miejsca mogą być interesujące z punktu widzenia biznesowego. Informacje uzyskane od Państwa posłużą  do zidentyfikowania tych miejsc, gdzie potrzebne jest zapewnienie usługi powszechnej w rozumieniu art. 81 Prawa telekomunikacyjnego, który to obowiązek leży w gestii operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej (czyli obecnie Telekomunikacji Polskiej S.A.). Przypomnieć jednocześnie należy, że usługa Internetu szerokopasmowego nie należy do katalogu usług wchodzących w skład usługi powszechnej, a zatem jej świadczenie może być promowane i wspierane przez administrację, także w postaci inicjatyw takich jak Mapa, ale nie może być egzekwowane środkami administracyjnoprawnymi. Intencją naszą nie jest ocena opłacalności inwestycji dla zgłaszanych obszarów, lecz scentralizowanie informacji w celu podjęcia próby skierowania tam inwestycji w porozumieniu z operatorami, którzy zechcą się podjąć tego zadania, lub na podstawie wymagań prawnych związanych z usługą powszechną. Intencją naszą nie jest także uzyskanie informacji o problemach poszczególnych konsumentów z jakością Internetu czy współpracą z konkretnym operatorem (przypominamy, że do skarg tego rodzaju służy skrzynka kontaktowa UKE). Potrzebujemy informacji ogólnych, które pomogą nam zidentyfikować obszary gdzie brak jest oferty ww. usług, które to informacje będą następnie mogły zostać wykorzystane we współpracy z operatorami dla pożytku społeczności lokalnych. W związku z charakterem tej inicjatywy UKE nie może gwarantować, że dostęp do usług zostanie zapewniony wszystkim, którzy zgłoszą taką potrzebę, jednak zarówno operatorzy lokalni, jak i społeczności lokalne sygnalizują nam konieczność stworzenia takiej mapy, z której będzie możliwe uzyskanie informacji o aktywności przedsiębiorców (a także o istnieniu potencjalnej oferty w danym obszarze), jak i informacji o tzw. „białych plamach” i potencjalnym popycie. (Źródło: www.uke.gov.pl)

 

BRAK TELEFONU STACJONARNEGO              BRAK DOSTĘPU DO INTERNETU

 

 

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Deklaracja dostępności