Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 19 Wrzesień 2021    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, January

Konkurs „Informatyka w oczach dzieci i młodzieży"

Organizatorami plebiscytu „Informatyka w oczach dzieci i młodzieży" jest Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. Aby wziąć udział w plebiscycie „Informatyka w oczach dzieci i młodzieży" należy przesłać maksymalnie dwie prace plastyczne przedstawiające w sposób żartobliwy wyobrażenia o wpływie informatyki na nasze życie codzienne, wykonane w dowolnej technice (farby, kredki, ołówek) wykonane na kartce o powierzchni maksymalnej A4 do Działu Marketingu i Promocji Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. ul. Śniadeckich 31,25-366 Kielce z dopiskiem „Konkurs".

Uczestnikami konkursu mogą być jedynie uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół wyższych), których opiekunowie prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo w plebiscycie i przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu dla celów z poinformowaniem uczestnika o otrzymanej nagrodzie, związanych z opublikowaniem zwycięskich prac w środkach masowego przekazu i podaniem autorstwa uczestnika, którego praca została wybrana oraz pełnej nazwy szkoły (i jej adresu), do której uczestnik uczęszcza. Warunkiem dopuszczenia każdej pracy do konkursu jest dołączenie do niej formularza zgody opiekuna uczestnika konkursu, którego praca jest nadesłana na przetwarzanie danych osobowych tego uczestnika. Wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

Nagrodami w konkursie „Informatyka w oczach dzieci i młodzieży" są licencje na oprogramowanie Corel Draw 12 oraz odtwarzacze MP3 o łącznej wartości około 8000 zł.

Nagroda I - 15 licencji dla Szkoły, do której uczęszcza autor wybranej pracy konkursowej + odtwarzacz MP3 dla autora.

Nagroda II - 10 licencji dla Szkoły, do której uczęszcza autor wybranej pracy konkursowej + odtwarzacz MP3 dla autora.

Nagroda II - 5 licencji dla Szkoły, do której uczęszcza autor wybranej pracy konkursowej + odtwarzacz MP3 dla autora.

Więcej o konkursie na stronie internetowej http://www.zeto-kielce.com.pl/konkurs/regulamin-konkursu

 

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Deklaracja dostępności