20/03 2009

Podpisanie preumów dotyczących projektów wodociągowych

b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_fot10.jpgW dniu 16 marca bieżącego roku w Sali Kominkowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach pomiędzy Wójtem Gminy Krasocin a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego została podpisana pre-umowa dotycząca projektów wodociągowych - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Krasocin - Zlewnia Krasocin wraz z budową oczyszczalni ścieków w msc. Krasocin. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 16 666 666,67 zł. Część  dofinansowana będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w kwocie 10 000 000,00 zł. Wkład własny Gminy Krasocin wynosić będzie 6 666 666,67 zł. Planowany termin realizacji niniejszych zadań przewidziano do 2012 r.