14/06 2010

Ogłoszenie

Sołtys wsi Bukowa zawiadamia, że w dniu 18.06.2010 (PIĄTEK), o godz. 19:00 w świetlicy publicznego gimnazjum w Bukowie ponownie odbędzie się zebranie wiejskie. Tematem spotkania będzie: - ubieganie się o dofinansowanie na doposażenie biblioteki filialnej w Bukowie (Przyjęcie planu odnowy miejscowości Bukowa), - informacje na temat budowy kanalizacji, - informacje na temat budowy placu zabaw, - informacje na temat skutków powodzi, - sprawy różne dotyczące sołectwa Bukowa. UWAGA! ABY ZEBRANIE BYŁO WAŻNE WYMAGANA LICZBA OSÓB W „I TERMINIE” 151 OSÓB, W „II TERMINIE” 76 OSÓB. ( I TERMIN GODZ. 19:00, II TERMIN GODZ. 19:30)