28/09 2010

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_herb.pngInformujemy, że kolejna Sesja Rady Gminy Krasocin odbędzie się w dniu 1 października 2010 roku (piątek) o godz. 1330 w Urzędzie Gminy  w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

 

 

 Proponowany porządek sesji :   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokółu z  XLI sesji.
4. Informacja wójta gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Powzięcie uchwał w sprawie :
1) zmiany w Uchwale Nr XXXIX/193/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 czerwca 2010 r.,
2) zmiany w Uchwale Nr XL/198/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 lipca 2010 r.,
3) zmiany w Uchwale Nr XL/199/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 lipca 2010 r.,
4) zmiany w Uchwale Nr XL/200/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 lipca 2010 r.,
5) zmiany w Uchwale Nr XL/201/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 lipca 2010 r..
7.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wnioski, komunikaty.
8.  Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Sobczyk