13/05 2011

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Krasocinie

b_150_100_16777215_00_images_gmina_DSC01980.JPG7 maja br. roku w Olesznie odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Krasocin. Głównymi tematami obrad było udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybór nowych władz. Zebranie otworzył dh Andrzej Kowalczyk – ustępujący Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krasocinie (funkcję tę sprawował po śmierci dha Prezesa Mariana Robaka).(Galeria)

Zarządził minutę ciszy na cześć wszystkich zmarłych strażaków z gminy Krasocin podczas ostatniej kadencji, następnie powitał zaproszonych gości na czele z Posłem na Sejm RP Mirosławem Pawlakiem - Prezesem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W zebraniu uczestniczyli również st. bryg. Ryszard Januszek – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach, dh Wiktor Krotla – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włoszczowie, st. kpt. Krzysztof Ciosek – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP we Włoszczowie, Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński, jego zastępca – Jacek Sienkiewicz oraz Przewodniczący Rady Gminy w Krasocinie Jacek Włodarczyk, Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy- Lucyna Ziętara, Radny – Sitkowski Grzegorz , Sołtys wsi Oleszno-Jadwiga Wróbel, Radny – Rafał Chruściel, Radny-Adam Młyńczak, Radny – Marian Więckowicz.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności oddziału gminnego związku wygłoszonego przez dha Prezesa Andrzeja Kowalczyka oraz przyjecie absolutorium dla ustępującego zarządu przystąpiono do wyboru nowych władz. W wyborach na nowego Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP stanęło dwóch kandydatów – dh Paweł Włodarski (delegat OSP Krasocin, dotychczasowy sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP) oraz reprezentujący OSP Skorków, jednocześnie radny Gminy Krasocin dh Zenon Hajduk.

Dh Paweł Włodarski uzyskał poparcie 14 z 16 głosujących.   

W skład zarządu weszli tradycyjnie przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu gminy, natomiast Prezydium Zarządu ukonstytuowało się ostatecznie w następującym składzie:

1.     Prezes – Paweł Włodarski

2.     W-ce Prezes – Antoni Drej

3.     W-ce Prezes – Michał Kaczmarek

4.     Komendant Gminny  – Krzysztof Stolarczyk

5.     Skarbnik – Tadeusz Ciosek

6.     Sekretarz – Piotr Orzeł

7.     Przew.Komisji Rewizyjnej – Jerzy Kapelusz

8.     Członek.Komisji Rewizyjnej – Otton Pawłowski

9.     Członek Komisji Rewizyjnej – Eugenisz Stefańczyk

10. Członek Prezydium – Mariusz Łapot

11. Członek Prezydium – Ryszard Gawron

12. Członek Prezydium – Mariusz Kowalczyk

13. Członek Prezydium – Adam Młyńczak

14. Członek Prezydium – Zenon Hajduk

15. Członek Prezydium – Paweł Suliga

16. Członek Prezydium – Dariusz Ciesek

17. Członek Prezydium – Sergiusz Karpiński

18. Członek Prezydium – Ireneusz Wolski

19. Członek Prezydium – Wojciech Trybek  

20. Członek Prezydium – Ireneusz Gliściński

21. Członek Prezydium – Ludwik Olczyk

22. Członek Prezydium – Józef Stępień

23. Członek Prezydium – Władysław Malicki

 

Kolejnym etapem kampani sprawozdawczo wyborczej Związku OSP RP jest zjazd powiatowy. Strażaków z gminy Krasocin reprezentować będą druhowie: Paweł Włodarski, Bartłomiej Robak, Antoni Drej, Tadeusz Ciosek oraz Krzysztof Stolarczyk. Dobór delegatów pomoże przede wszystkim na sprawnym kierowaniu jednostek z KSRG.  

Szczególne podziękowania za organizację zebrania kierowane są w stronę Pana Antoniego Dreja – Prezesa OSP Oleszno i zarazem Radnego wsi Oleszno, który oprócz przygotowania sali do obrad wraz z druhami OSP Oleszno zajął się również przygotowaniem poczęstunku. Znalazł kilku sponsorów , jak również sam ufundował część poczęstunku.  Zebranie miłym akcentem zakończył występ Orkiestry Dętej OSP Oleszno.

Nagłośnienie części oficjalnej przygotował - Paweł Włodarski

Sponsorzy:

·        OSP Oleszno

·        Antoni Drej – Zakład Budowlany Oleszno

·        Józef Stępień – Ubojnia Drobiu Smak-drób Oleszno

·        Andrzej Gacia – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Oleszno

·        Zakład  Przetwórstwa Mięsnego Andrzej Gaik - Niedośpielin  

·        Urząd Gminy Krasocinie

 

Sponsorom składamy serdeczne podziękowania.   

 

P  R  E  Z  E  S
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH R.P.
ODDZIAŁ GMINNY W KRASOCINIE

Paweł Włodarski