W dniach 10 - 14 maja 2021 r.  w Szkole Podstawowej im. bł. ks. J. Popiełuszki w Cieślach odbyły się ciekawe zajęcia dla kl. 0-III w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek wspierane akcją propagującą czytelnictwo pod nazwą „Cały powiat czyta dzieciom”. "Święto Bibliotek” to świetna okazja do zorganizowania różnych akcji i imprez promujących książkę oraz zaproszenie naszych czytelników do wspólnej zabawy.

Pierwszego dnia w poniedziałek odbyło się spotkanie czytelnicze oraz guizy. Uczniowie w skupieniu słuchali wierszy i baśni czytanych przez nauczycili. Po obejrzeniu rekwizytów oraz po wysłuchaniu fragmentów  odgadywali tytuły z którego fragment pochodził. Dzieci wykazały się doskonałą wiedzą i bardzo dobrą znajomością twórczości  poetów i pisarzy.

We wtorek miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w  konkursie czytelniczym. Celem konkursu było: propagowanie aktywności czytelniczej wśród dzieci z klas 1-3, rozwijanie zainteresowań czytelniczych,  rozbudzanie stałego kontaktu z książką oraz  doskonalenie techniki czytania. Konkurs polegał na wyłonieniu z każdej klasy mistrza i wicemistrza czytania.

Kolejną atrakcją obchodów był konkurs plastyczny. Zadaniem konkursowym było wykonanie dowolną techniką  ilustracji  nawiązującej do wysłuchanych tekstów.

Niecodzienne wydarzenie czekało na uczniów klasy I - Pasowanie na czytelników biblioteki szkolnej, które odbyło się w czwartek.  Zanim pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie odgadywali bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek, a także wysłuchali wiersza  J. Brzechwy "Sowa". Po takim wprowadzeniu Pani Dyrektor Aneta Jończyk dokonała pasowania na czytelnika każdego z uczniów. Na pamiątkę uczniowie otrzymali książki  które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu. I wreszcie przyszedł czas na wypożyczenie pierwszej książeczki. Na pewno w tym momencie radość nowych czytelników była największa.

W piątek odbył się uroczysty apel i przyszedł czas na podsumowanie podróży po krainie wierszy i bajek. Zanim nastąpiło ogłoszenie wyników Pani Dyrektor przeczytała uczniom wybraną przez nich baśń Andersena pt. "Brzydkie kaczątko",  promując w ten sposób aktywne postawy czytelnicze. Następnie odbyła się  krótka inscenizacja. Żeby przybliżyć postać Hansa Ch. Andersena, jeden z uczniów wcielił się w rolę samego mistrza i opowiedział o swoim życiu. Na koniec ogłoszono wyniki konkursu czytelniczego. Zdaniem komisji konkursowej tytuł "Wicemistrza Pięknego Czytania" otrzymali: Grzegorz Gierczak {kl. I), Marcel Janikowski (kl. II),  Szymon Kosecki (kl. III). Tytuł "Mistrza Pięknego Czytania" otrzymali: Julia Spurek (kl. I), Nikola Chachurska  (kl. II), Mateusz Spurek ( kl. III).  Zwycięscy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe książki. Dziękujemy wszystkim którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy, a nauczycielom kl I-III dziękujemy za pomoc w przygotowaniu tego przedsięwzięcia.

Organizatorzy: Bożena Bryła
Ilona Janikowska, Beata Stańczyk