Zdjęcie grupowe Laureatów Konkursów Przedmiotowych25 kwietnia 2022 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się uroczystość podsu-mowująca wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych z woje-wództwa świętokrzyskiego, rozgrywane w roku szkolnym 2021/2022. W tegorocznej edycji zorganizowano 10 konkursów przedmiotowych. Do pierwszego etapu przystąpiło 13643 uczniów. Po trzystopniowych eliminacjach tytuł laureata zdobyło 193 uczniów. W tym elitar-nym gronie znalazło się czworo uczniów z naszej gminy:

• Kinga Lis - laureatka z biologii (Szkoła Podstawowa w Krasocinie, opiekunka: Pani Iwona Dusza),
• Mateusz Mikołajczyk - laureat z biologii (Szkoła Podstawowa w Krasocinie, opiekunka: Pani Iwona Dusza),
• Tatiana Siwek - laureatka z języka niemieckiego (Szkoła Podstawowa w Mieczynie, opiekunka: Beata Bartosik),
• Karol Dobrzański - laureat z informatyki (Szkoła Podstawowa w Czostkowie, opiekun-ka: Anna Lechowicz).
Warto podkreślić, że wszyscy tegoroczni laureaci z Powiatu Włoszczowskiego pochodzą z na-szej gminy. Serdecznie gratulujemy sukcesu uczniom i ich opiekunom!