Uczniowie SP w Bukowie na zdjęciu grupowym23 maja 2022 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bukowie uczestniczyli w ciekawych warsztatach przyrodniczych na terenie Ponidzia. Pracownicy parków krajobrazowych pod kierunkiem pani Beaty Anielskiej opowiedzieli o walorach przyrodniczych regionu w nawiązaniu do realizowanego tam projektu edukacyjnego „Life Delta”. Uczniowie mieli okazję zrozumieć jak ważne jest przywrócenie unikatowych walorów przyrodniczych w obrębie delty śródlądowej Nidy. Fantastyczne było spotkanie ze zwierzętami takimi jak: żółwie błotne, traszki grzebieniaste, skójki czy szczeżuje, które w istotny sposób wpływają na tamtejszy ekosystem.

Wiele emocji dostarczyło dzieciom wypatrywanie wielu ptaków trzcinowisk czy otwartych łąk w locie, a następnie przenoszenie obrazów na papier w postaci rysunków. W Siedzibie ZŚiNPK w Krzyżanowicach Średnich uczniowie mogli zapoznać się z pracą bloku hodowlanego i gatunkami objętymi ochroną czynną w ramach realizowanego tam projektu „Renaturyzacja Środkowej delty rzeki Nidy”.
Wycieczka była przeprowadzona przez Panią Sławomirę Jambor i była wygraną w wojewódzkim konkursie przyrodniczym.