dzieci z dyplomami "czytelnika"Czytelnikiem być, to ważna sprawa… Podróże, kształtowanie wyobraźni, poprawna wymowa to tylko jedne z nielicznych zalet czytania. Od najmłodszych lat zapoznawanie dzieci z książką to WAŻNA SPRAWA. Kontakt z książką to istotny element w ich rozwoju. Szczególnie tych, które samodzielnie potrafią już czytać.


4 kwietnia odbyło się uroczyste Pasowanie na czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej im. F. Raka w Krasocinie uczniów pierwszej klasy ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie pod opieką wychowawczyni p. Iwony Kwacy i p. Jolanty Lichosik pracownika biblioteki szkolnej.
Wspólnie przypomnieliśmy sobie zasady poszanowania książek. Następnie uczniowie złożyli uroczystą przysięgę. Pasowania na czytelnika biblioteki dokonała dyrektor Magdalena Kowalczyk. Na pamiątkę tej uroczystości uczniowie otrzymali książeczkę wraz z dyplomem, zakładką i kalendarzykiem. Następnie przyszedł czas na zabawę. Młodzi czytelnicy musieli odnaleźć w bibliotece 25 pirackich flag. Na każdej fladze znajdowała się inna cyferka i literka. Pod cyframi ukryte były zagadki do rozwiązania, a z literek musieli ułożyć hasło. Kolejnym punktem wizyty uczniów było zwiedzenie Krasockiego Muzeum Chleba. Dzieci poznały historię słynnego wiatraka oraz narzędzia i eksponaty w nim znajdujące się. Uczniowie w tym dniu, uczestniczyli również w przedstawieniu teatralnym ,,Piraci i wyspa skarbów”.