WyróżnienieUczniowie ZPO w Olesznie wzięli udział w ogólnopolskim grantowym konkursie pod hasłem: „Projekt kartki wielkanocnej 2022”, zorganizowanym przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie. Warunki konkursu były następujące: prace miały być wykonane techniką dowolną w formacie kwadratu o wymiarach 21 cm x 21 cm. Każda placówka mogła wysłać maksymalnie 5 prac. Szkolna komisja konkursowa wyłoniła prace z ponad dwudziestu wykonanych projektów i przesłała je do Warszawy. Były to wytwory plastyczne: Alicji Bobińskiej, Szymona Dreja, Magdaleny Kałuzińskiej, Zuzanny Kowalczyk i Hanny Siwek. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 28 marca 2022 r. a wyniki zostały ogłoszone na stronie internetowej Fundacji BGK www.fundacja.bgk.pl. Do organizatorów nadesłano aż 86 prac wykonanych przez uczniów oraz wychowanków szkół, bibliotek i domów kultury z całej Polski. Jury wyłoniło jednego zwycięzcę oraz przyznało dziewięć wyróżnień. Jedną z wyróżnionych prac jest projekt kartki wielkanocnej wykonany przez uczennicę klasy drugiej ZPO w Olesznie - Hannę Siwek. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów plastycznych. Opiekunki konkursu: p. D. Sitkowska, p. M. Stolarczyk