Odznaczeni Druhowie7 maja 2022r. w remizie OSP Sułków odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Krasocinie. Głównym punktem spotkania były podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i rozwoju ruchu strażackiego w gminie Krasocin dla długoletnich członków Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP i Komisji Rewizyjnej OG ZOSP RP.

Z rąk Wójta Gminy oraz władz strażackich pamiątkowe grawertony otrzymali druhowie: Ryszard Arkit (były członek Komisji Rewizyjnej OG ZOSP RP), Tadeusz Ciosek (były Skarbnik ZOG ZOSP RP), Antoni Drej (były Wiceprezes ZOG ZOSP RP), Zenon Hajduk (były Wiceprezes ZOG ZOSP RP), Roman Skrobisz (były członek ZOG ZOSP RP i komisji rewizyjnej). Uchwała o ich honorowym członkostwie w Związku OSP RP została podjęta na zjeździe OG ZOSP RP 17 października ur.
W drugiej części zebrania przeprowadzone zostało szkolenie dotyczące funkcjonowania OSP po uchwaleniu ustawy o OSP – co zmieniło się dla OSP i strażaków, kwestia dodatku do emerytur, zmiana relacji OSP – Gmina, OSP – PSP, zmiana finansowania niektórych wydatków itp.
W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy PSP we Włoszczowie st. kpt. Andrzej Pacanowski, a list z życzeniami przekazał Świętokrzyski Komendant Wojewódzki nadbryg. Krzysztof Ciosek.

W zebraniu wzięło udział 10 jednostek OSP z terenu gminy, z czego swojego przedstawiciela do Zarządu OG ZOSP RP wprowadziła OSP Ludynia. Kadencja Zarządu Oddziału gminnego rozpoczęła się po wyborach 17 października 2021r., a zarząd składa się obecnie z następujących członków:

1. Prezes - Bartłomiej Robak
2. Wiceprezes - Michał Kaczmarek
3. Wiceprezes - Andrzej Robak
4. Wiceprezes/Skarbnik - Mariusz Kowalczyk
5. Komendant Gminy - Krzysztof Stolarczyk
6. Sekretarz- Agnieszka Klim
7. Członek Prezydium - Ireneusz Gliściński (wójt, drogą kooptacji)
8. Członek - Sergiusz Karpiński
9. Członek – Ryszard Gierczak
10. Członek- Sylwester Ciszek
11. Członek – Rafał Chruściel
12. Członek - Ireneusz Wolski
13. Członek- Ryszard Omasta
14. Członek – Jerzy Nowakowski
15. Członek – Zbigniew Banasik

Komisja Rewizyjna funkcjonuje w składzie:
1. Przewodniczący - Krystian Pawłowski
2. Wiceprzewodniczący - Leszek Łukasik
3. Sekretarz - Tomasz Wolski

Szczególne podziękowania dla OSP Sułków na ręce Prezesa Sylwestra Ciszka za gościnę, wzorowe przygotowanie zebrania i poczęstunku w coraz piękniejszym obiekcie remizy. Było to pierwsze spotkanie strażaków w tak szerokim gronie (ponad 40 osób) od 2019r.