Rodziny Repatriantów na zdjęciu grupowymCiężki los doświadczył naszych przodków masowo deportowanych w latach 1936-1941 w głąb Związku Sowieckiego. Wielu polskich obywateli nigdy nie wróciło już do kraju, a tym którym udało się wrócić, było nie wielu. Dzięki wieloletnim staraniom polskich władz, w tym samorządów, udało się powrócić Rodakom z Kazachstanu i znaleźć nowy dom również na terenie województwa świętokrzyskiego.

20 maja w 86 rocznicę pierwszej deportacji z inicjatywy władz samorządowych Gminy Krasocin odbył się I Świętokrzyski Zjazd Rodzin Repatriantów. Od 2006 r. siedem gmin w woj. świętokrzyskim przyjęło 32 repatriantów: Kazimierza Wielka (2006), Baćkowice (2016), Starachowice (2017), Krasocin (2019,2020,2021), Opatowiec (2021), Działoszyce (2021) oraz Kielce (2022).
Rys historyczny wysiedleń obywateli polskich przedstawił nauczyciel historii Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie p. Ryszard Kowalczyk. O uczuciach, których doświadczyły polskie rodziny podczas deportacji, mówić jest trudno. Piosenka ,,Kraj z baśni” w wykonaniu Alicji Jałochy uczennicy kl. II ZPO w Koniecznie doskonale odzwierciedliła te przeżycia . Następnie głos zabrał Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński wypowiadając wymowne słowa ,,Witajcie w domu”.

W uroczystości uczestniczyli.
-rodziny Repatriantów z terenu woj. świętokrzyskiego: Jowita Nizamowa przedstawicielka rodziny Jastrzemskich; Dermanowski Władimir, Dermanowski Anżela z dziećmi, Demanowski Danił z synem i dwiema córkami; Nina Kulikowska, Valeriy Sultanbratov z dziećmi; Helena i Aleksander Bagińscy; Swietłana, Roman Larionov, Artiom, Kiriłł Kaszybscy Emilia i Stanisław Galiccy; Yevgieniy i Olga Laskazhevskiy oraz Snezhanna i Oleg Laskazhevskiy; Svetlanie Ogrodnik, Aleksander Vesselskiy oraz Dina Vesselskaya; Olim Sokołowski
-Prezes Związku Repatriantów RP Aleksandra Ślusarek oraz rodzina państwa
-Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz,
-Wicestarosta Powiatu Włoszczowskiego Łukasz Karpiński,
-Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego nadkom. Jerzy Ciułek,
-Prezydent Starachowic Marek Materek,
-Wójt Gminy Baćkowice Marian Partyka
-Przewodniczący Rady Gminy Baćkowice Krzysztof Grzyb,
-Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk,
-Przewodniczący rady Miasta i Gminy Opatowiec Henryk Kryca,
-Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada,
-Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Katarzyna Bochniak,
-Proboszcz Parafii w Krasocinie ks. Jerzy Sikora,
-Wikariusz Parafii w Krasocinie ks. Piotr Kucharz,
-Radni Gminy Krasocin na czele z przewodniczącym Bogdanem Bukowskim.

Po pierwszej części uroczystości, która odbyła się w sali gimnastycznej ZPO im. rtm Witolda Pileckiego w Krasocinie uczestnicy w przemarszu na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Krasocin oraz zespołem Aplauz udali się do Parku Historii Krasocina, gdzie przy akompaniamencie „Roty” nastąpiło zamontowanie masztu wraz z pamiątkowym grawertonem, a następnie wciągnięcie Flagi Państwowej przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego”.
Rodziny repatriantów, przedstawiciele samorządów oraz zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe grawertony oraz gadżety. Okolicznościowe listy z życzeniami dla Rodaków, którzy powrócili do Ojczyzny ze Wschodu, z okazji I Świętokrzyskiego Zjazdu Rodzin Repatriantów, przekazali Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk oraz Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych p. Jan Józef Kasprzyk.