PlakatWójt Gminy Krasocin ogłasza konkurs pn. „Zbieram- recykling popieram”, dla uczniów klas od IV do VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Krasocin na zbiórkę puszek (aluminiowych i metalowych) i przygotowanie zakładki do książki na temat prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Organizatorzy przewidują  nagrody rzeczowe dla dzieci, które dostarczą największą ilość puszek oraz zakładkę od 1 do 20 miejsca oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu. Uczestnicy będą mogli przynieść surowce wraz z zakładką na temat prawidłowej segregacji odpadów w wyznaczonym terminie tj. od 11.09 do 16.09.2024 r. do szkoły, gdzie surowce oraz zakładki zostaną przyjęte, surowce zważone i odnotowane w protokole. W dniu 17.09.2024 r. surowce, protokoły (podpisane przez osobę przyjmującą) zakładki, a także oświadczenie podpisane przez prawnego opiekunka dziecka, zostaną odebrane z placówek. Surowce zostaną przekazane w  celu właściwego zagospodarowania.  Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 07.10.2024 r.

Uwaga!!!  Puszki  (zgniecione), prosimy starannie zapakować -  w worek  i związać sznurkiem.

Wójt Gminy Krasocin
Ireneusz Gliściński

 

REGULAMIN_edycja_III.pdf
Załącznik nr 3 Oświadczenie_i_RODO.pdf