Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to nowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchów. Obowiązek składania deklaracji do CEEB weszła w życie 1 lipca 2021 roku.

Każdy właściciel lub zarządca budynku, od 1 lipca 2021r. jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem dotyczącym Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków który znajduje się pod linkiem:

https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy.

Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracja dotyczy źródła / źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Kryterium wpisu budynku do systemu ma być moc źródła ciepła, niezależnie od tego, czy użytkuje go osoba prywatna, czy przedsiębiorca. CEEB obejmie budynki mieszkalne, a także budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, siedziby firm oraz małe zakłady produkcyjne. Według aktualnych założeń w systemie znajdą się budynki o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 1 MW.

    Deklaracja zwierała następujące informacje:
  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Więcej informacji na stronie GUNB:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

https://ceeb.gov.pl/