ikona recykled

Przypominamy, że odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych (segregowanych), odbywa się co miesiąc. Dodatkowy odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbywa się od kwietnia do października zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej w dalszej części artykułu. 

Harmonogramy