Akcja sprzątania świataW dn.21.04.2023r mieszkańcy Karolinowa, Lipiej-Góry, Wojciechowa posprzątali pobocza wzdłuż dróg powiatowych na odcinku Wojciechów Jakubów, Karolinów -Mieczyn oraz Karolinów -Lipia Góra oraz działkę wiejską z której mogą korzystać wszyscy ale porządku po sobie nie umieją zostawić co niektórzy. Pani Sołtys Beata Wydrych z Radą Sołecka ,KGW w Karolinowie podjęła taką społeczną akcję spontanicznie ponieważ chciała zmotywować mieszkańców do działania . Olbrzymie ilości śmieci zalegające dosłownie wszędzie wzdłuż dróg psują środowisko naturalne.

Dzieci sprzątają Świat21.04.2023 r. Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie wziął udział w V edycji ogólnopolskiej akcji #SprzątamyDlaPolski. W tym roku patronat nad inicjatywą objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Ideą przedsięwzięcia było zaangażowanie uczniów klas 0-8 w działania mające na celu posprzątanie lokalnego otoczenia. Każdej klasie został przyporządkowany określony teren. Uczniowie wraz z nauczycielami, wyposażeni w worki i rękawice, zadbali o czystość chodników i pasów zieleni. Celem akcji #SprzątamyDlaPolski jest nie tylko zbieranie śmieci. Ta prowadzona od lat inicjatywa jest pewną formą uświadomienia dzieci i młodzieży o tym, jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne i jakie konsekwencje niesie jego zanieczyszczanie.

OGLOSZENIEW dniu 9 sierpnia 2022 roku weszły wżycie kluczowe zmiany  w  ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), które wprowadzają nowe obowiązki dla gmin tj:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (w skrócie COBORU) przedstawił listę rekomendowanych odmian roślin zalecanych do uprawy w województwie świętokrzyskim w 2023 roku.

Lista zalecanych odmian została zatwierdzona na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu ds. PDO (Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego) w woj. świętokrzyskim, 24 stycznia 2023 roku w Kielcach. Przedstawiciel COBORU zaprezentował wyniki doświadczeń i rekomendował wpisanie na listę nowych odmian. Dokonano też skreślenia z listy odmian niżej plonujących.

Herb Gminy KrasocinHARMONOGRAM ODBIORU FOLII PO KISZONKACH, SIANOKISZONKACH I WORKÓW PO NAWOZACH Z TERENU GMINY KRASOCIN W  2023 ROKU