sadzonki krzewówStowarzyszenie Społeczno Kulturalne Razem otrzymało 1007 sadzonek krzewów od Fundacji Lafarge Wspólnie w ramach projektu #wspolniedlaregionu. Krzewy posadzili na skarpach wokół strażnicy, wspólnymi siłami mieszkańcy wsi Skorków z pomocą pracowników tut. urzędu gminy. Nasadzenie krzewów przez społeczność lokalną zwiększa poczucie odpowiedzialności za przyrodę i staje się okazją do wspólnej pracy na rzecz ochrony przyrody, co bardzo zapada w pamięć i stanowi najlepszy rodzaj edukacji – przez działanie, ponieważ zieleń to jeden z głównych filarów działań poprawiających jakość powietrza naszej Gminy.
Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu serdecznie dziękujemy za współpracę.

Plakat konkursuGmina Krasocin przystąpiła do udziału w konkursie ekologicznym „Dolej Olej- Zużyty Olej Zbieramy I Środowisku Pomagamy” organizowanym dla szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego.
Do konkursu zgłosiły się trzy szkoły tj.:
1. Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie
3. Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie

ZdjęcieFirma Adam Bielas CZYSTOPOL w ramach dotrzymania warunku umowy Nr 272.6.2021 pn.: ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowiące wyłącznie placówki oświatowe oraz jednostki organizacyjne gminy Krasocin. ”Zakupiła i dostarczyła w dniu 08.12.2022r., dla każdej ze szkół pojemniki na zużyte baterie w celu szerzenia świadomości wśród dzieci dotyczącej właściwej segregacji i postępowania z  odpadami niebezpiecznymi. 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem, "W gminie Krasocin oddychamy czystym powietrzem"W dniu 21.11.2022r odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem: „W gminie Krasocin oddychamy czystym powietrzem”. Prace zostały złożone przez opiekunów   z 6 szkół. Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły młodych uczestników przelane na papier. Wśród wielu ciekawych technik, którymi posłużyli się młodzi artyści dominowały rysunki kredkami, farbami, wyklejanki z papieru i plasteliny, wycinanki a także  różne techniki mieszane. Młodzi artyści zwrócili uwagę na  zastosowanie energii odnawialnej w życiu codziennym. Najczęściej na rysunkach pojawiały się panele fotowoltaiczne na dachach budynków, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, pompy ciepła i wiatraki.

Dzieci po odbiorze nagród z Wójtem Gminy KrasocinW dniu 01.12.2022r w Chęcinach (w siedzibie firmy Czystopol) odbyło się rozstrzygniecie konkursu pn. „Segregowanie to surowców oszczędzanie”, którego zadaniem było wykonanie pracy plastycznej- kalendarza na rok 2023.