Zespół Placówek Oświatowych Im. RTM. Witolda Pileckiego w Krasocinie
ul.Floriańska 1
29-105 Krasocin
tel. 41/ 391 70 15
http://www.zpokrasocin.pl/

Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie
ul. Szkolna 8
29-105 Krasocin
tel. 41/ 391 95 02
http://www.bukowa.kielecki.net/

Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Olesznie
Ul. Szkolna 34
29-105 Krasocin
tel. 41/ 391 80 06
http://www.spoleszno.pl/

Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach
Cieśle 63
29-105 Krasocin
tel. 41/ 385 51 34
https://spciesle.edupage.org/

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie
Czostków 83
29-105 Krasocin
tel. 41/ 391 70 38
https://spczostkow.edupage.org/

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie
Mieczyn 8
29-105 Krasocin
tel. 41/ 391 70 11
http://szkolamieczyn.pl/