Oddział Przedszkolny w Krasocinie
ul.Floriańska 1
29-105 Krasocin

Oddział Przedszkolny w Bukowie
ul. Szkolna 8
29-105 Krasocin

Oddział Przedszkolny w Olesznie
Ul. Szkolna 34
29-105 Krasocin

Oddział Przedszkolny w Cieślach
Cieśle 63
29-105 Krasocin

Oddział Przedszkolny w Czostkowie
Czostków 83
29-105 Krasocin

Oddział Przedszkolny w Mieczynie
Mieczyn 8
29-105 Krasocin