Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włoszczowie informuje, że w dn. 22.11.2021r. w gospodarstwie położonym w miejscowości Nowy Dwór, gm. Krasocin zostało wykryte ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF). W związku z powyższym Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami, w tym m. in.: zabicie i utylizacje świń, oczyszczanie i utylizację świń, oczyszczanie i dezynfekcję oraz wyznaczanie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego. W załączeniu Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włoszczowie z dn.23.11.2021r.