Zdjęcie grupowe z odebrania dyplomówW dniu 28 marca 2022 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krasocin odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ,,MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM’’
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W turnieju wzięło udział 14 uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie, Zespół Placówek Oświatowych im rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie. Uczniowie pod nadzorem Komisji rozwiązywali test pisemny w II kategoriach wiekowych. Pytania testowe poruszają takie zagadnienia jak: historia straży pożarnej, pierwsza pomoc przedmedyczna, taktyka pożarnicza, środki gaśnicze, sprzęt, przepisy dotyczące funkcjonowania straży pożarnej, prawo budowlane, profilaktyka pożarowa.
Eliminacje zostały przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych:
Grupa I – uczniowie szkół podstawowych klas I-VI
Grupa II – uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII
Do etapu powiatowego zakwalifikowali się:
Z grupy I (uczniowie szkół podstawowych klas I-VI):
Miejsce 1. Mikołaj Kowalczyk (Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie)
Z grupy II – (uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII)
Miejsce 1. Karol Dobrzański (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie)
Miejsce 2. Maja Świerczyńska (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie)
Miejsce 3. Grabiec Przemysław (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie)
Uczestników Turnieju oceniała komisja w składzie:
st. kpt. Paweł Mazur
mł. asp. Robert Ławiński
dh Bartłomiej Robak - Prezes oddziału Gminnego ZOSP RP
Agnieszka Klim- referent ds. ppoż. współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, powszechnego obowiązku obrony.
Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy dalszych sukcesów.