AzbestUrząd Gminy w Krasocinie informuje, że w tym roku odbiór azbestu i wyrobów zawierających azbest  odbędzie się wyjątkowo wcześniej niż w latach ubiegłych. Został zaplanowany na czerwiec. W związku z tym, prosimy wszystkich, którzy już zdemontowali azbest o składanie wniosków w terminie do 20 maja 2022r. Jednocześnie informujemy, że wnioski będzie można składać przez cały rok, a ich realizacja nastąpi w roku 2023.