LOGO Świętokrzyska Ekonomia SpołecznaSzanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach online z obszaru ekonomii społecznej realizowanych w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego - administracji publicznej (JST, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych,
i innych interesariuszy ekonomii społecznej.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich. Miejsce konsultacji: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Krasocinie, w dniu 21.04.2022 r., w godzinach 10 - 13. 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1421) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. 2021, poz. 306) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737), informuję, że w dniach 22 – 26 kwietnia 2022r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

AzbestUrząd Gminy w Krasocinie informuje, że w tym roku odbiór azbestu i wyrobów zawierających azbest  odbędzie się wyjątkowo wcześniej niż w latach ubiegłych. Został zaplanowany na czerwiec. W związku z tym, prosimy wszystkich, którzy już zdemontowali azbest o składanie wniosków w terminie do 20 maja 2022r. Jednocześnie informujemy, że wnioski będzie można składać przez cały rok, a ich realizacja nastąpi w roku 2023. 

Wójt Gminy Krasocin informuje, że w dniu 31 marca 2022r. o godz. 16:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Krasocin odbędzie się spotkanie dotyczące informacji o zasadach programu „Czyste Powietrze” z którego właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych mogą pozyskać bezzwrotne dotacje na wymianę kotłów centralnego ogrzewania oraz termomodernizację budynków. Serdecznie zapraszamy mieszkańców.