Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje, że wydawanie żywności z „Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020” odbędzie się w remizie OSP Chotów.

 - w dniu 25.05.2021r. (wtorek) w godzinach 09.00 – 14.00 żywność wydawana będzie dla mieszkańców wsi: Chotów, Dąbrówki, Kozia Wieś, Oleszno, Zabrody, Świdno, Wola Świdzińska.

- w dniu 26.05.2021 r. (środa) w godzinach 09.00 – 14.00 żywność wydawana będzie dla mieszkańców wsi: Lipia Góra, Ostra Górka, Brygidów, Huta Stara, Wojciechów, Borowiec, Jakubów, Karolinów, Mieczyn, Podlesko, Stojewsko, Rogalów, Belina, Krasocin, Niwiska Krasocińskie, Lipie, Nowy Dwór, Ostrów, Sułków, Wielkopole

- w dniu 27.05.2021r. (czwartek) w godzinach 09.00 – 12.00 żywność wydawana będzie dla mieszkańców wsi:
Bukowa, Występy, Cieśle, Dąbrówka, Gruszczyn, Ludynia, Skorków, Niwiska Gruszczyńskie, Czostków.

Prosimy o zachowanie odległości od innych osób min. 1,5 m.  oraz zasłanianiu ust i nosa.