Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie Pani Zdzisława Robak wraz z Główną Księgową GOPS Krasocin Panią Wandą Sobczyk podpisała  umowę na opiekę wytchnieniową, z której skorzystają rodziny z Gminy Krasocin. Podpisanie umowy odbyło się 13 maja br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Jest to już kolejna umowa dla Krasocina w zakresie opieki wytchnieniowej. Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W tym roku ze wsparcia korzysta 12 rodzin. Dofinansowanie na tegoroczną edycję dla Gminy Krasocin wynosi 115 200, 000 zł, które w 100% pochodzi ze środków rządowych. Program „Opieka wytchnieniowa” powstał, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.