Ostrzeżenie PSHPaństwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej. Stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla województw lubuskiego i podlaskiego.

HerbZgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1378) Wójt Gminy Krasocin zaprasza mieszkańców Gminy Krasocin, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Krasocin do 2030 roku.

remontowana droga28 listopada odbył się odbiór wspólnej inwestycji Powiatu Włoszczowskiego i Gminy Krasocin pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Modernizacja drogi powiatowej 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin”. Zadanie, które uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zrealizował Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o z Nowin. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.139.036,86 zł, w tym: środki Unii Europejskiej - 501.094,81 zł, środki budżetu państwa - 33.406,32 zł, dotacja Gminy Krasocin - 250.800,00 zł, środki własne Powiatu Włoszczowskiego - 353.735,73 zł.

24 listopada nastąpił odbiór inwestycji w ramach Polskiego Ładu polegającej na przebudowie dróg powiatowych Wymysłów – Ludynia o długości 1800mb za kwotę 2 414 765,96 zł, oraz Oleszno – Wola Świdzińska o długości 2766mb za kwotę 11 474 336,04 zł. Łączne koszty zadania wyniosły 13 889 102zł w tym wkład własny w wysokości 650 000zł wniesiony po 50% czyli po 325 000zł przez Powiat Włoszczowski i Gminę Krasocin. Wykonawcą inwestycji był Zakład Budowlano-Drogowy DUKT.

Zdjęcieim. Ks. Wincentego Ingielewicza - Oleszno 2023r.
"Boże coś Polskę przez tak długie wieki,
Otaczał blaskiem potęgi i chwały.
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki,
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyźnie wolność, racz nam wrócić, Panie!"