ZdjęcieW Zespole Placówek Oświatowych w Olesznie realizowany jest projekt "Matematyczne potyczki" dofinansowany przez Fundację mBanku w ramach programu grantowego "Rosnę z matematyką". W ramach projektu dzieci z dwóch oddziałów zerowych uczęszczają raz w tygodniu na dodatkowe zajęcia z edukacji matematycznej, w grupie OA "Misie" z p. Magdaleną Kawką, w grupie OB "Tygryski" z p. Małgorzatą Spurek.

Ponadto zostały zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne m.in. maty do kodowania, klocki konstrukcyjne, kubeczkowe wieże oraz materiały papiernicze. Nowatorską metodą stosowaną na zajęciach jest wiatrak matematyczny, a także metoda stacji zadaniowych, gry ruchowe i bajki matematyczne. Opanowanie umiejętności matematycznych zapewni dzieciom lepszy start w pierwszym etapie edukacyjnym. Projekt jest realizowany od 12.02.2024 r. do 12.05.2024 r. Koordynatorem projektu jest p. Aldona Kowalczyk.