Zdjęcie27 maja 2024r. uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. J. Popiełuszki w Cieślach uczestniczyli w niecodziennej lekcji. W tym dniu odbyła się lekcja otwarta, którą przeprowadziła nauczycielka chemii Kinga Cisłowska. W zajęciach poza uczniami, uczestniczyli: p. dyrektor Aneta Jończyk, nauczyciele przedmiotów pokrewnych oraz p. psycholog i pedagog szkolny.

Celem przeprowadzonej lekcji było zapoznanie uczniów z właściwościami i zastosowaniem wodorotlenku wapnia. Uczniowie, pracując doświadczalnie, otrzymywali wodorotlenek wapnia w reakcji wapna palonego z wodą. Następnie, przy użyciu wskaźników kwasowo-zasadowych, badali jego odczyn, określali właściwości, sporządzali zaprawę wapienną oraz przeprowadzili reakcję charakterystyczną na wykrywanie dwutlenku węgla. W celu utrwalenia zdobytej wiedzy wszyscy uczniowie rozwiązywali quiz przygotowany przez nauczyciela, dzięki czemu mogli sprawdzić zrozumienie i opanowanie wiadomości z lekcji.

Podczas zajęć panowała miła atmosfera, uczniowie chętnie współpracowali z nauczycielem, a  praca doświadczalna sprzyjała doskonaleniu umiejętności posługiwania się odczynnikami i szkłem laboratoryjnym przez uczniów. Nauczyciel chemii- Kinga Cisłowska.