Herb Gminy

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 2022 
pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy pracowali i pracują dla dobra naszych Mieszkańców
i całej lokalnej wspólnoty samorządowej.

Dziękujemy Państwu Radnym Gminy Krasocin, Sołtysom,
Radom Sołeckim oraz Pracownikom samorządowym 
za współtworzenie idei samorządności,
za zaangażowanie, współpracę i kreatywność.

Jednocześnie składamy moc najlepszych życzeń: zdrowia, pomyślności osobistej
oraz wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanych zadań.

 

Z wyrazami uznania

Ireneusz Gliściński - Wójt Gminy Krasocin
Bogdan Bukowski - Przewodniczący Rady Gminy Krasocin