Składanie gratulacji dla Wójta Gminy KrasocinWojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta pogratulowali otrzymania medalu „Za Zasługi dla Policji" Wójtowi Gminy Krasocin - Panu Ireneuszowi Gliścińskiemu. Uroczyste wręczenie odznaczenia nastąpiło wczoraj na terenie placu alarmowego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach.

Podczas wczorajszych uroczystości na terenie placu alarmowego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach Wójt Gminy Krasocin Pan Ireneusz Gliściński został odznaczony przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach medalem „ Za zasługi dla Policji”. Pan Ireneusz Gliściński swoją dotychczasową wieloletnią działalnością przyczynił się do rozwoju współpracy z Policją w zakresie bezpieczeństwa oraz profilaktyki społecznej.

Opr. WR

Źródło: KPP we Włoszczowie/KWP Kielce