InformacjaInformujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

logoAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia pomoc finansową dla producentów rolnych produkujących kukurydzę. Nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej będzie realizowany w terminie do dnia 29 lutego 2024r. Stawka dla gospodarstw położonych na terenie województwa świętokrzyskiego wynosi 700 zł na ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę.

LOGOOd 20 lutego do 20 marca 2024 roku będzie można ubiegać się o środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  z którego na ten cel wypłacono już ponad 275 mln zł na rzecz 3,6 tys. rolników.

INFORMACJADnia 19.02.2024 roku Zmarł Radny Gminy Krasocin Antoni Drej. Pożegnanie Zmarłego odbędzie się w domu żałoby - Oleszno, ul. Leśna 5 od godz. 10.30 - 12.30. Uroczystości pogrzebowe rozpocznie Msza Święta Żałobna w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie dnia 26.02.2024r. (poniedziałek) o godz. 13.00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku na cmentarz parafialny w Olesznie.

ZdjęcieZapraszamy do udziału w konkursie „Dziecięca Estrada Folkloru”, który odbędzie się 16 marca 2024 r., godz. 10.00 w Wojewódzkim Domu Kultury. Zgłoszenia przyjmowane są do dn. 8 marca 2024 r., listownie na adres: